LAKMA NACIONALINĖS ASAMBLĖJOS PROGRAMA

2020 m. spalio 24 d.

09:30–10:00 Registracija / Prisijungimas (nuoroda bus atsiųsta spalio 23 d.)

10:00–12:00 PRANEŠIMAI

CAITLIN NETTLETON. Assistant Public Affairs OffIcer,  US Embassy Lithuania. Staying Connected to the U.S. Embassy During a Global Pandemic. The COVID-19 global pandemic has not changed U.S. Embassy Vilnius’ priority to promote English language learning in Lithuania.  Caitlin’s talk will provide an update on the current status of U.S. Embassy outreach in Lithuania, and discuss the various ways that English language teachers and students can stay connected virtually to the U.S. Embassy during these challenging times. 

KELLI ODHUU, Regional English Language Officer. Welcome and News from the Regional English Language Officer.  Kelli Odhuu is the Regional English Language Officer. Based at the U.S. Embassy in Tallinn, she covers English language programs in Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Greenland, Poland, and Russia. Her presentation will focus on professional development opportunities that English teachers can take advantage of and also her latest project on Facebook Live, including a weekly series on Media Literacy and Democracy:  Activities for the English Teacher.

Una Ryan, Second Secretory, British Embassy Vilnius. I have been at the British Embassy Vilnius for over three years, working across a range of foreign and security policy issues. I work alongside a team of colleagues from the UK Government, who look at the many different aspects of our work with Lithuania, from science, economics and foreign policy, through to organized crime and defence. Our team, made up both from staff of the UK and staff locally recruitment in the UK, share our experience and expertise, to identify opportunities to work closely with the Lithuanian Government and people, supporting our shared interests.

ONA MARIJA VYŠNIAUSKAITĖ, Britų tarybos Lietuvoje direktorė. Britų taryba Lietuvoje – platus veiklų spektras. Britų taryba – tarptautinė Jungtinės karalystės švietimo ir kultūrinių ryšių organizacija, Lietuvoje veikianti nuo 1992 metų. Plėtodama bendradarbiavimą bei mainus, Britų taryba kuria pasitikėjimo ir supratimo ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir kitų šalių bendruomenių. Per savo ilgametę veiklą Britų tarybos Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų tobulinti anglų kalbos mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srityje bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Britų taryba Lietuvoje taip pat administruoja tarptautinį anglų kalbos egzaminą IELTS ir kitus profesinius, universitetinius bei mokyklinius egzaminus. Pastarojo laikotarpio Britų tarybos įgyvendinamų projektų spektras labai platus. Į veiklas įtraukiami miestų ir rajonų moksleiviai, mokytojai, neformalųjį mokinių užimtumą organizuojantys pedagogai.  Šiame pranešime bus pristatoma, kokie pastarųjų metų projektai yra įgyvendinami ir kas numatyta įgyvendinti ateityje.

VIOLETA LIUDVINOVIČIENĖ. Regiono pardavimų vadovė, Knygynas Krisostomus. Atverkime klasių duris į pasaulį  – leidyklos National Geographic Learning sprendimai anglų kalbos ugdyme. Knygyno  "Krisostomus" atstovė Violeta Liudvinovičienė kartu su "National Geographic  Learning" leidykla kviečia susipažinti su anglų kalbos mokymo priemonėmis, besiremiančiomis atviros, kritiškos mąstysenos ir raiškios kalbos metodiniais principais, XXI amžiaus įgūdžių, skaitmeniniu ir vaizdinu raštingumu. Mokomosios priemonės apima ikimokyklinį, pradinį, vidurinį ir suaugusiųjų anglų kalbos ugdymą, o jų turinys kuriamas, globalaus švietimo koncepcijos pagrindu: suvokti mus supantį pasaulį, pažinti kitas kultūras ir įkvėpti besimokančius aktualiu, naudingu ir maloniu turiniu.

IGNAS ŽILINSKAS, Segmentų vadovas UAB ŠVIESA, Edukacinių sprendimų skyrius. Laimingas mokytojas – motyvuotas mokinys. Kiekvienam mokytojui būti motyvuotu ir patenkintu savo darbu - didžiulė vertybė. Tai leidžia ne tik mėgautis savo darbu, bet ir užtikrinti pozityvų klasės mikroklimatą, o tai motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų. „Šviesa“ leidykla, tęsdama bendradarbiavimą su Macmillan leidykla, siekia suteikti anglų kalbos mokytojams šiuolaikišką mokomąją medžiagą, kuri leistų mėgautis savo darbu, taupyti laiką bei motyvuotų mokinius siekti geresnių akademinių rezultatų bei lavintų mokinių bendruosius gebėjimus. Pranešimo metu bus pristatomos priemonės ir naudos, kurias teikia „Šviesa“ ir Macmillan leidyklos.

ŽIVILĖ LAZAUSKIENĖ, ASSIST programa. Neeiliniai metai moksleivių mainams: ASSIST naujienos.  Net ir daugybė iššūkių, nežinia dėl vizų ir kelionėms taikomi apribojimai, neatbaidė ASSIST stipendininkų iš 18 pasaulio šalių, kurių tarpe yra ir 5 šviesūs ir drąsus moksleiviai iš Lietuvos, nuo noro studijuoti nepriklausomose JAV mokyklose. ASSIST organizacija tęsia savo misiją suburti ateities lyderius ir sudaryti jiems galimybes mokytis drauge bei vieniems iš kitų.  Atrankos procese šiemet laukia keletas naujovių, tame tarpe ir Duolingo anglų kalbos testas, kurio rezultatai pripažįstami ne tik mokyklų, bet ir daugybės universitetų visame pasaulyje. Pranešime bus pateikta glausta informacija apie konkursą bei kitas ASSIST naujienas.

12:00–12:15 PERTRAUKA

12:15–12:30 LAKMA PREZIDENTĖS METINĖ ATASKAITA

12:30–13:15  VALDYBOS RINKIMAI

13:15–13:30 LOTERIJA

 

 

PARTNER ASSOCIATIONS

PARTNER SCHOOLS