VU Filologijos fakulteto ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijų nacionalinė konferencija

Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

Data: 2020 m. spalio mėn. 23-24 d.

PROGRAMA

Spalio 23 d. PRANEŠIMAI (norėdami perskaityti pranešimo tezes, paspauskite ant pavadinimo)
 
09:00 ATIDARYMAS
 
09:10 - 11:30
 
 
 
 
 
 
PERTRAUKA
 
12:00 - 13:30
Beata Valungevičienė (BP atnaujinimo grupė) Skaitmeninės kompetencijos ir atvirkščia pamoka
Mokytojų pasisakymai (po 15 min.):
Anna Jankelevič, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Audiovizualinės medžiagos panaudojimas kalbų mokyme
Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokykla, Informacinių technologijų įgalinti kalbinių gebėjimų ugdymo projektai
Eglė Strašinskaitė, Garliavos Jonučių progimnazija,  Įrankiai nuotoliniam vertinimui
Vitalija Kazlauskienė, Vilniaus universitetas, Instagram progresija kalbų mokyme
 
PERTRAUKA
 
14:00 - 16:15
Dr. Aina Būdvytytė (BP atnaujinimo grupė) Tarpdalykinis integravimas mokant užsienio kalbų
Mokytojų pasisakymai (po 15 min):
Lina Šapkauskienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Patirtis dirbant nuotolyje: vokiečių kalbos ir dalykų integracijos galimybės naudojant skaitmeninę medžiagą
Dr. Vita Valiukienė, VU Filologijos fakultetas, Istorijos žinių integravimas prancūzų kalbos mokyme taikant simuliacijos metodą
Jurgita Valentukonienė, Kauno Juozo Grušo menų gimnazija, Vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų integracija neformaliame ugdyme
Saulius Skučas, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Į pagalbą lituanistui: integruotas lietuvių kalbos ir anglų kalbos kursas 9-10 klasėse
Rasa Raudienė, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, Integruotas istorijos ir anglų kalbos mokymas
Dr.Oksana Smirnova, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Lietuvos kultūros ir aktualijų integravimas į prancūzų kalbos pamokas
Marytė Puzaitė, Vilniaus Gabijos gimnazija, Lietuvos kultūros, istorijos, geografijos integravimas rusų (užsienio) kalbos pamokose ir popamokinėse veiklose
 
16:15 - 16:30 APIBENDRINIMAS
 
Spalio 24 d. vyksta ASOCIACIJŲ SUSIRINKIMAI
Daugiau informacijos rasite asociacijų svetainėse:
LR(U)KMA www.lrukma.lt
LDV www.ldv.lt  
 
 
Renginio dalyviai gaus Vilniaus universiteto pažymėjimus.
 
KONFERENCIJOS MOKESTIS
Asociacijų nariams (2020 m.) – 5 EUR / ne nariams – 10 EUR.
Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 5 EUR.
Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis - nacionalinė konferencija.
Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga ir pažymėjimas.
Adresas pasiteirauti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.