Lakma/LATEFL  PESIG kviečia dalyvautipradinukų kalbų portfolio (PKP) projekte*
TIKSLAI IR UŽDAVINIAISkatinti pradinukų motyvaciją ir savarakiškumą mokantis kalbų.Skatinti portfolio taikymą kalbinių gebėjimų (įsi)vertinimui. Apibendrinti portfolio taikymo patirtį pradinukų kalbiniame ugdyme. Parengti metodinius patarimus kalbų portfolio taikymui pradinukams.
DALYVIAIMOKYTOJAI ir jų MOKINIAI:Pradinių klasių mokytojai, kurie moko ir anglų kalbosAnglų kalbos mokytojai, dirbantys su pradinukaisValstybinės (lietuvių) kalbos mokytojai, dirbantys su pradinukaisMOKYKLŲ VADOVAI (palaiko mokytojų ir mokinių dalyvavimą)PROJEKTO VADOVĖ: Nida Burneikaitė,  PESIG koordinatorė**
PATIRTIS IR VEIKLA PROJEKTEProjekte dalyvauja mokytojai turintys ir neturintys portfolio taikymo patirties. Patirties turintys dalyviai dalijasi patirtimi, teikia metodinius patarimus. Patirties neturintys dalyviai pradeda taikyti portfolio metodiką, aptaria rezultatus.
LAIKASProjekto  laikas:  2010 vasaris – birželis.Vasaris: įvadinis seminaras. Kovas- gegužė: darbiniai susitikimai ir bendravimas internetu. Birželis: baigiamasis seminaras.
REZULTATASProjekto mokyklose taikomas portfolio 2-4 klasėse mokant kalbų.Sukaupti projekto mokyklų portfolio taikymo pavyzdžiai.Parengti metodiniai patarimai pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų  (įsi)vertinimui taikant portfolio metodą.
NAUDAPortfolio metodą taikantys mokytojai galės pasidalinti patirtimi su kolegomis bei apibendrinti savo darbą šioje srityje. Patirties neturintys mokytojai galės pasimokyti iš patyrusių kolegų ir taikyti portfolio metodą mokinių gebėjimų ir pasiekimų (įsi)vertinimui.Kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant projekte nemokamas.
PAŽYMĖJIMAIProjekto dalyviai (mokyklos – mokytojai ir mokiniai) gaus Europos Tarybos Graco šiuolaikinių kalbų centro Europoje (ECML) pažymėjimus. Baigiamojo seminaro metu dalyviai gaus  LAKMA pažymėjimus.
*Šis projektas yra dalis Graco Šiuolaikinių kalbų centro Europoje (European Centre for Modern Languages www.ecml.at) projekto ELP-Whole-School-Use.
**Jei pageidaujate dalyvauti šiame projekte, prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą ir atsiųsti adresu burneikaite@hotmail.com  iki vasario 19 dienos.

Pradinukų kalbų portfolio (PKP) projekto* dalyvio anketa**
Vardas, Pavardė 
El. pašto adresas 
Kvalifikacija/Specializacija(ištrinkite netinkamus punktus)Pradinių klasių mokytoja, mokanti ir anglų kalbosAnglų kalbos mokytojaValstybinės (lietuvių) kalbos mokytoja
Mokykla (tipas, pavadinimas, adresas) 
Mokyklos vadovo pavardė*** 
Kuriose pradinėse klasėse dirbate? 
Kiek šiuo metu turite pradinukų? 
Kiek Jūsų mokykloje iš viso pradinukų? 
Kiek anglistų ir pradinių klasių mokytojų dirba Jūsų mokykloje? 
Kokių kalbų mokosi Jūsų pradinukai? (gimtoji, užsienio, valstybinė) 
Ar taikote portfolio metodą?(ištrinkite netinkamus punktus)Dažnai taikau            Kartais taikau            Netaikau
Jei taikote portfolio, kokius matote jo privalumus? 
Jei netaikote portfolio, ar žinote apie šį metodą? ( ištrinkite netinkamus punktus)Žinau nemažai             Žinau šiek tiek             Nežinau
Kokios savaitės dienos ir valandos Jums patogiausios seminarams (2-3 val)? 
Kodėl norite dalyvauti šiame projekte? 
Ar šiame projekte norėtų dalyvauti Jūsų kolegos, dirbantys su pradinukais ir mokantys juos kalbų? (informuokite juos ir pakvieskite prisijungti) ***TAIP           NE        NEAPSISPRENDĖ(ištrinkite netinkamus punktus)
*Šis projektas yra dalis Šiuolaikinių kalbų centro Europoje (European Centre for Modern Languages www.ecml.at) projekto „EKA  taikymas visame mokymosi procese” (ELP-Whole-School-Use).
**Prašome atsiųsti užpildytą anketą adresu burneikaite@hotmail.com  iki vasario 19 d.  Jums atsiųsime daugiau informacijos.
***Informuokite mokyklos vadovą apie savo dalyvavimą projekte. Jūsų mokyklos komanda (projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai) gaus Šiuolaikinių kalbų centro Europoje (ECML) pažymėjimą.
Nr.Pavardė, vardasMokykla
•1.       Čepulienė EglėPanevėžio raj. Naujamiesčio vid. mok.Panevėžio Verdenės pagrindinė mok.
•2.       Čobotienė DaivaVilniaus Genio prad. mok.
•3.       Gudeikaitė VilmaŠirvintų raj. Alionių pagr. mok.
•4.       Ivleva JevgenijaVilniaus raj. Kyviškių pagr. mok.
•5.       Jakutavičiūtė-Ricciardi RasaVilniaus Sietuvos vid. mok.
•6.       Juodytė-Petkė LinaŠalčininkų raj. Jašiūnų Aušros vid. mok.
•7.       Kaikarienė VaidaKlaipėdos H.Zudernamo gimnazija
•8.       Karanauskienė VirginijaRadviliškio raj. Šeduvos gimnazija
•9.       Klizaitė DaivaŠalčininkų raj. Butrimonių pagr. mok.
•10.   Kuncevičienė VaidaVilniaus Genio prad. mok.
•11.   Liogytė RaimondaVilniaus raj. Eitminiškių vid. mok.
•12.   Matienė AušraKauno raj,. Ringaudų prad. mok.
•13.   Matulionienė VeraVilniaus A.Vienuolio pagr. mok.
•14.   Mialdun EleonoraVilniaus raj. Kyviškių pagr. mok.
•15.   Pernaravičiūtė BirutėLietuvos vaikų ir jaunimo centras
•16.   Putriuvienė JolantaPlungės akademiko A.Jucio pagr. mok.
•17.   Riškienė DaivaVilniaus Mindaugo vid. mok.
•18.   Rumbutienė KristinaKlaipėdos Gedminų pagr. mok.
•19.   Vekeriotienė RasitaVilniaus Mindaugo vid. mok.
•20.   Zemlerienė AušraKauno J.Grušo vid. mok.

•  Europos Tarybos puslapis skirtas Europos kalbų aplankui. Bendro pobūdžio informacija  ir  validuotų aplankų sąrašas:
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=e&m=/main_pages/welcome.html

•  Europos dabartinių kalbų centro (Gracas, Austrija) projektas „Visapusiškas Europos kalbų aplanko panaudojimas ugdymo procese” (ELP-WSU, Euroean Language Portfolio – Whole School Use):
http://elp-wsu.ecml.at/

•  Europos dabartinių kalbų centro (Gracas, Austrija) projektas „Training teachers to use the European Language Portfolio” (ELP-TT2):
http://elp-tt2.ecml.at

•  Lietuvos EKA 5-8 klasėms PDF formatu – APLANKAS:
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/Europos%20kalbu%20aplankas%205-8%20kl.pdf

•  Lietuvos EKA 5-8 klasėms PDF formatu – PASAS:
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/EKA_pasas_5-8%20kl.pdf

•  Lietuvos EKA 9-12 klasėms svetainė, kurioje rasite skaitmeninį EKA:
http://eka.emokykla.lt/web/eka/home

•  Norvegijos aplankoas 6-12 metų moksleiviams. Informacija norvegiškai ir angliškai:
http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=10109

•  Norvegijos aplankas 13-18 metų moksleiviams. Informacija norvegiškai ir angliškai:
http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=10110

•  Portfolio prie Oxfor University Press vadovėlio Incredible English (1-6 lygiai). Reikia prisiregistruoti OUP puslapyje:
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/incredibleenglish/?cc=global

•  British Junior ELP:
http://www.primarylanguages.org.uk/resources/assessment_and_recording/european_languages_portfolio.aspx