Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos

Užsienio kalbų pasiekimų vertinimas pastaruosius metus vyksta pagal mokytojų bendruomenei ir mokiniams žinomas procedūras. 2020 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai tik patvirtina, kad mokiniai yra pakankamai gerai pasirengę laikyti esamos struktūros egzaminus. Nuo 2021 m. mokiniams nelieka būtino reikalavimo išlaikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą, kad galėtų pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šiuo metu yra išbandomas kaupiamojo išorinio vertinimo modelis mokyklose. Pristatyme bus pasidalinama pirmaisiais rezultatais ir įžvalgomis. II gimnazijos (dešimtos) klasės užsienio kalbos (anglų) kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas tapo elektroniniu. Dėkojame mokytojams už konstruktyvias pastabas, siūlymus, palaikymą.