2018 m. sausio 31 d. Kauno Jono Jablonskio gimnazija suorganizavo respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių  konferenciją „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“ / “Fostering Motivation through Creating Better Learning and Teaching Atmosphere”. 

Konferencijos diskusijų temos apėmė įvairius motyvacijos aspektus, nagrinėjo motyvacijos stiprinimo būdus ir metodus. Pranešimai buvo pristatomi  anglų kalba. Aktyvus darbas vyko ir plenariniame posėdyje, ir sekcijose. Pagrindinį plenarinį pranešimą “Motivation: From the inside out” pristatė Dr. Robin Gingerich, LCC tarptautinio universiteto anglų kalbos ir literatūros katedros vedėja. 

Ypatingas šios konferencijos dėmesys buvo skiriamas keturių skirtingų gimnazijos kartų susitikimui, kuris buvo įkvėptas tarptautinio Erasmus + projekto “Memories Will Keep Us Together” idėjos suburti skirtingas kartas, kad galėtume sumažinti atskirtį tarp įvairaus amžiaus žmonių.

Šį renginį pagerbė senjorės, anglų kalbos mokytojos Viktorija Nijolė Stočkuvienė, Vanda Deveikienė, Danutė Latkauskienė, kurios daug metų dirbo mūsų mokykloje ir prisidėjo prie gimnazijos klestėjimo, entuziastingai motyvavo mokinius ne tik mokytis anglų kalbą, bet ir mylėti bei puoselėti mūsų gimnaziją.

Šios konferencijos idėjos autorė – mokytoja ekspertė Romualda Liutkuvienė. 

Konferencijos medžiagą galima rasti adresu: jjgconference2018.blogspot.lt.