Ką visi turėtumėme suprasti apie naujas kompetencijomis grįstas programas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme kompetencija apibrėžiama, kaip “gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma”.  Atnaujinamų  Bendrųjų programų rengėjai siekia visuminio požiūrio: programos privalo  atliepti paties gyvenimo užduotas problemas, klausimus ir rūpesčius. Siekiama parengti  jauną žmogų gyventi demokratinėje visuomenėje, tapti sąmoningu savo kultūros ir kartu pasaulio bendruomenės dalyviu.  Pranešime bus aptariami naujųjų programų siekiai bei naujovės, su kuriomis susidursime.