2018 m. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos KONKURSO “ENGLISH IS GREAT” NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai“.
2.      Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, rengėjus, organizavimą, vertinimą ir dalyvių bei jų mokytojų skatinimą.

II. TIKSLAI

3.      Konkurso tikslai:
3.1. skatinti pradinių klasių mokinius mokytis anglų kalbos; 
3.2. motyvuoti gabius mokinius mokytis anglų kalbos;
3.3. skatinti pedagogų iniciatyvą ugdant pradinių klasių mokinių anglų kalbos kompetencijas.

III.  DALYVIAI

4.      Konkurse dalyvauja Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokiniai.
5.      Mokinius į konkursą deleguoja ir registruoja jų anglų k. mokytojai.
6.      Registruoti galima tik 1 mokinį iš mokyklos.

IV.   RENGĖJAI IR PARTNERIAI

7. Konkursą rengia ,,Saulės” privati gimnazija. Koordinatorius ir atsakingas asmuo: anglų kalbos vyr. mokytoja Vida Sinkevičienė (el.paštas vidasinkevi@gmail.com)
8. Konkurso partneriai:
8.1. Oxford University Press atstovybė Lietuvoje (www.oup.com)
8.2. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA (www.lakmaonline.lt)
8.3. AMES kalbų mokykla (www.ames.lt)

V. ORGANIZAVIMAS

9.      Konkurso laikas:  2018 m. kovo  22 d. ( KETVIRTADIENIS ). Pradžia 10 val. (1 srautas), 11 val. (2 srautas), 12 val. (3 srautas ).
10.  Konkurso vieta: ,,Saulės” privati gimnazija, Viršuliškių g. 103, III aukštas, Vilnius.
11.  Konkurso eiga:
11.1. Dalyvių prisistatymai (iki 1 min.)
11.2. Užduotys atliekamos naudojant OPTIVOTE  sistemą. Trukmė – 30 min.

VI. VERTINIMAS IR SKATINIMAS

12.  Dalyvių rezultatus vertina komisija, susidedanti iš partnerių atstovų.
13.  Rezultatai skelbiami tą pačią dieną (iškart po konkurso)  bei ,,Saulės” privačios gimnazijos tinklapyje kitą dieną.
14.  Visi dalyviai po konkurso  gauna dalyvio pažymėjimus.
15.  Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais.
16.  Konkurso  metu lydintiems mokytojams bus pravestas  informacinis seminaras, kurį  organizuos anglų kalbos mokytoja metodininkė Audronė Stoškienė.

 VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.  Dalyvių registracija vykdoma el. paštu  anglukkonkursas@gmail.com iki 2018m. kovo 1d. Prašome atsiųsti užpildytą 1 priedą.

1 Priedas

Mokinio vardas, pavardėMokytojo vardas, pavardėMokytojo tel., el.paštasMokykla
18. Konkursas skelbiamas ir jo rezultatai viešinami šiose svetainėse:

saulevilnius.lt

www.lakmaonline.lt

pradinisvilnius.jimdo.com