Ugdymo turinio atnaujinimas: nuo vizijos link įgyvendinimo

Ugdymo turinio atnaujinimas yra kompleksinė bendrojo ugdymo reforma, kuri apima mokinių pasiekimų reikalavimų ir pasiekimų lygių aprašų parengimą, pasiekimų vertinimo kaitą numatančių sprendimų įgyvendinimą, mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo skyrių specialistų profesinio tobulėjimo galimybių pasiūlos sukūrimą, mokyklų aprūpinimą moderniomis mokymosi priemonėmis, kompiuterine įranga ir kt. Siekiama, kad atnaujinant turinį būtų remiamasi ugdymo mokslų naujovėmis, tyrimais, sėkminga tarptautine patirtimi ir įtraukiamos įvairios suinteresuotos institucijos, organizacijos ir kiti partneriai. Tikimasi, kad įgyvendinus atnaujintą turinį, bus sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui siekti geresnių ugdymo rezultatų. Šiame pranešime bus pristatomos ugdymo turinio atnaujinimo kryptys ir pagrindiniai jau atlikti ir dar numatomi atlikti darbai.