Mieli asociacijos nariai,

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA) valdybos iniciatyva 2024 m. balandžio 23 d. (antradienį) 19.00 val. nuotoliniu būdu Zoom platformoje šaukiama LAKMA asamblėja, kurioje be kasmetinių ir įprastų klausimų bus svarstomi ir tvirtinami atnaujinti LAKMA įstatai bei renkama nauja LAKMA valdyba.  Nesusirinkus įstatuose numatytam kvorumui (kai asamblėjoje dalyvauja mažiau nei pusė asociacijos narių), pakartotinė asamblėja vyks 2024 m. gegužės 7 d. (antradienį) 19:00 val. 

Asamblėjos darbotvarkė:

1.    2023 metų metinės ataskaitos tvirtinimas. 

2.    2024 metų veiklos plano tvirtinimas.

3.    Asociacijos įstatų keitimas ir tvirtinimas.

4.    Valdybos narių rinkimas. 

5.    Revizijos komisijos (revizoriaus) rinkimas.   

6.    Einamieji klausimai.   

DĖMESIO!!! Asamblėjos metu bus renkama LAKMA valdyba, todėl visus, norinčius kandidatuoti į šias pareigas, kviečiame informuoti asociacijos prezidentę el. paštu k.urboniene@gmail.com iki BALANDŽIO 20 dienos, atsiunčiant trumpą (iki 150 žodžių) prisistatymą ir būsimos veiklos asociacijoje aprašymą. 

Naujai išrinkta valdyba rinks asociacijos prezidentą. Jeigu norite kandidatuoti į šias pareigas (tai gali daryti TIK valdybos nariai), kviečiame teikti savo veiklos programą (iki 200 žodžių) el. paštu k.urboniene@gmail.com iki BALANDŽIO 20 dienos.

Kviečiame susipažinti su įstatų projektu LAKMA įstatų projektas 2024

Susirinkimas vyks virtualiai, prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus siunčiama 1 diena prieš susirinkimą. 

Maloniai primename, jog pagal asociacijos įstatus  (3.3.4 punktą) narys privalo dalyvauti kasmetiniame visuotiniame narių susirinkime, todėl tikime, kad asamblėja sėkmingai įvyks ir bus priimti  asociacijai svarbūs sprendimai.

LAKMA valdyba