DATE: 19 OCTOBER 2018VENUE: ASSEMBLY HALL, T. ŠEVČENKOS ST. 31, VILNIUS  

Teachers of English are kindly invited to the LAKMA National Assembly and Conference 2018. The event aims at reviewing LAKMA activities in 2017/18, planning for the future and discussing a wide range of topical issues relevant for Lithuanian school communities and English teachers in particular.

Fee for teachers: 10 eur for LAKMA members 2018 | 25 eur for non-members.Fee for BA and MA students: NO fee for LAKMA members 2018 | 5 eur for non-members.The fee covers conference materials, presentations, two coffee breaks and a certificate.Participants will receive an invoice (sąskaita-faktūra) upon registration at the venue. Online registration and payment  by 15 October.

REGISTRATION CLOSED

PROGRAMME

09:30–10:30Registration. Welcome coffee. Bookshops.
10:30–11:00Eglė PETRONIENĖ. 2017–2018 m. LAKMA veiklos ataskaita.
11:00–11:30Vilma BAČKIŪTĖ. Mokytojų veiklos reglamentavimo aktualijos.
11:30–12:00Asta RUDIENĖ. Ugdymo turinio atnaujinimas: iššūkiai ir perspektyvos.
12:00–12:30Asta RANONYTĖ. 2019 m. užsienio kalbų pasiekimų vertinimas elektroninėje aplinkoje.
12:30–13:30COFFEE AND SNACKS. BOOKSHOPS.
13:30–14:00Meghan LUCKETT. How to Tap into the Resources of the U.S. Embassy.
14:00–14:45Cristina BERRY. Setting to Increase Professional Satisfaction.
14:45–15:15Marija KLEČKOVSKA. International Exams: What’s In Them For a Teacher?
15:20–16:00Closing. Certificates. Raffle. Mini-reception.

Eglė PETRONIENĖ, LAKMA
2017-2018 m. LAKMA veiklos ataskaita

Jau 25-ius metus asociacija LAKMA telkia bendraminčius kūrybiškam darbui, kolegiškam bendradarbiavimui ir mokymuisi bei tobulėjimui kartu. Kaip ir kiekvienais metais, atsigręšime į praėjusius metus, apžvelgsime LAKMA Valdybos darbą pagal numatytą veiklos planą 2017-2018 metams, prisiminsime su partneriais organizuotus profesinio tobulėjimo renginius mokytojams ir vasaros stovyklas bei konkursus, skirtus mokiniams. Taip pat pasitarsime, kokios veiklos kryptys ir formos būtų tikslingos lakmiečiams 2018-2019 mokslo metais.

Vilma BAČKIŪTĖ, Švietimo ir mokslo ministerija
Mokytojų veiklos reglamentavimo aktualijos

Pranešimo tikslas – pristatyti naujausius teisės aktų, susijusių su pedagogų veikla ir rengimu, pokyčius. Dalyviai turės galimybę užduoti jiems aktualius klausimus dėl reikalavimų ir lūkesčių mokytojams.

Asta RUDIENĖ, Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo turinio atnaujinimas: iššūkiai ir perspektyvos

ŠMM pradėjo ugdymo turinio atnaujinimą, kuris apims: bendrąsias programas; ugdymo proceso organizavimą; pedagogų rengimą ir kokybiškų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą; pasiekimų vertinimą; aprūpinimą moderniomis mokymosi priemonėmis. Ugdymo turinys nėra statiškas, jis gyvas ir nuolat kuriamas, keičiamas ir pildomas. Ugdymo turinio „savininkai“ – pedagogai, mokiniai, mokyklos bendruomenės, neformalaus ugdymo teikėjai, aukštosios mokyklos,  partneriai. Siekiama, kad tarp šių grandžių būtų palaikomas nuolatinis bendradarbiavimas, todėl atnaujinant ugdymo turinį visi šie veikėjai galės dalyvauti ir prisidėti. Pranešime bus apžvelgta, kokie pokyčiai planuojami, kokie procesai jau prasidėjo ir kokio įsitraukimo tikimasi iš LAKMA narių.

Asta RANONYTĖ, Nacionalinis egzaminų centras
2019 metų užsienio kalbų pasiekimų vertinimas elektroninėje aplinkoje

Nacionalinis egzaminų centras, rengdamasis 2019 metų užsienio kalbų pasiekimų vertinimo ciklui II gimnazijos klasėje ir valstybiniame brandos egzamine, pristato pokyčius, kuriuos leidžia įgyvendinti elektroninis formatas. Pranešime bus pateikta informacija apie tai, kaip ir kada vyks :
• užsienio kalbų pasiekimų lygio nustatymo testai;
• valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis;
• valstybinio brandos egzamino rašymo ir kalbėjimo dalių vertinimas.

Meghan LUCKETT, U.S. Embassy Vilnius
How to Tap Into the Resources of the U.S. Embassy

Meghan Luckett is the Assistant Public Affairs officer at the U.S. Embassy in Vilnius. Her talk will offer insights and advice into how to leverage and navigate the various resources available to teachers and learners from the United States. She will also answer any questions teachers may have about some of the common myths of studying in the U.S. or participating in exchange programs.

Marija KLEČKOVSKA, Baltic Examination Board
International Exams: What’s In Them For A Teacher?

Professional development and certification of professional knowledge is an integral part of Continuous Professional Development. Various international English language examinations provide interesting opportunities for EFL teachers. We will have a look at the examinations offered by Pearson and consider how to become an oral assessor for the exam, how to become a better Business English teacher, and how to tailor teaching programmes by integrating exam preparation into them.

Cristina BERRY, U.S. Embassy Vilnius
Setting to Increase Professional Satisfaction

As educators, we are quite familiar with the process of setting learning objectives and outcomes for students, but how often do we spend time actively developing personal aims to improve our practice? To improve our relationships with students and colleagues? To find new and exciting ways to present materials? Studies have shown that setting effective long and short term goals is linked to happiness and job satisfaction. In this workshop, participants will have the opportunity to set his or her own professional goals as well as to develop a plan of action that will lead to increased job satisfaction this school year.