BEKM praplėta ir jos taikymas užsienio kalbų mokyme

„Bendrieji Europos kalbų metmenys“ (BEKM) Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, tapo neatsiejama užsienio kalbų ugdymo proceso dalimi. 2020 m. Europos Taryba išleido BEKM papildantį leidinį – „Companion Volume“ (pranc. „Le Volume complémentaire“), kuriame atnaujinami kalbos mokėjimo lygių aprašai ir įvedama nemažai naujovių. Mediacija, daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas, „Pre-A1“ lygis, grožinio kūrinio suvokimo aptartys – visa tai nėra negirdėti dalykai užsienio kalbų mokytojams, tačiau jų sampratos naujajame leidinyje gerokai išplečiamos. Pranešime bus apžvelgiamos BEKM naujovės ir svarstoma, kaip jos galėtų būti taikomos užsienio kalbų mokyme ir pasiekimų vertinime.