Šis internetinis seminaras skirtas LAKMA ir kitų kalbų mokytojų asociacijų nariams. Norėtume pakviesti visus bendrai diskusijai apie naujovių vietą mokymo procese, mokymo(si) turinį, metodus ir būdus, o tuo pačiu ir priminti apie spalio mėn. vyksiančią mūsų bendrą konferenciją, organizuojamą kartu su prancūzų, rusų, vokiečių kalbos mokytojų asociacijomis ir Vilniaus universitetu.

XXI AMŽIAUS GEBĖJIMAI: AR TAI TIK NAUJA MADA?

Kodėl verta kalbėti apie „svarbiausius gebėjimus XXI amžiuje“? Kuo ši tema svarbi mokyklinio ugdymo ir kalbų mokymo kontekste? Kodėl Europos šalys siekia užtikrinti, kad šių gebėjimų būtų mokoma mokyklose? Šio internetinio seminaro metu pabandysime trumpai apžvelgti esminius pokyčius, vykstančius šiuolaikiniame švietime, jų įtaką ugdymo turinio ir proceso planavimui bei kontekstualizuoti integruoto kalbų mokymo (IDUKM) problemą.

Be gyvenimui svarbių gebėjimų (angl.life competencies) svarbos pripažinimo IDUKM gali likti be pagrindo, t.y. ir toliau daug kur bus einama lengviausiu keliu, kai teminiu principu integruojamas turinys (pvz., kai anglų ir matematikos mokytojai kartu arba lygiagrečiai veda pamokas ir moko skaičiuoti lietuviškai ir angliškai). Norėtųsi, kad mokyklose atsirastų daugiau tikros tarpdalykinės arba visiškos integracijos. “Life competencies” yra tam geras pagrindas realaus gyvenimo kontekste: aš žinau (dalykų žinios, mokymasis mokytis) > aš darau (sprendžiu problemas, kuriu, bendrauju, bendradarbiauju) > aš esu (kūrybiškai ir kritiškai mąstau, esu socialiai atsakingas).

Bio

Lektorius dalyvavo įvairiuose mokymo renginiuose ir projektuose Lietuvoje, Europoje, Azijoje ir Viduriniuose Rytuose. Lietuvos edukologijos universitete įgijo kalbotyros magistro laipsnį, vėliau Atvirajame universitete (JK) vadybos profesinį diplomą. Šiuo metu vadovauja Vilniaus verslo kolegjos Mokymo inovacijų ir verslo vystymo skyriui bei dirba laisvai samdomu konsultantu ir lektoriumi bendradarbiaudamas su Cambridge University Press (JK) ir Cambridge Assessment English (JK) bei Kauno technologijos universiteto EDU_Lab. Jo profesiniai interesai apima švietimo vadybą ir ugdymo turinio planavimą, mokymosi pasiekimų vertinimą, nuotoloinį mokymąsi, tarpkultūrinę komunikaciją.