Print
 
VU Filologijos fakulteto ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijų nacionalinė konferencija

Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

Data: 2020 m. spalio mėn. 23-24 d.

PROGRAMA

Spalio 23 d. PRANEŠIMAI (norėdami perskaityti pranešimo tezes, paspauskite ant pavadinimo)
 
09:00 ATIDARYMAS
 
09:10 - 11:30
 
 
 
 
 
 
PERTRAUKA
 
12:00 - 13:30
Beata Valungevičienė (BP atnaujinimo grupė) Skaitmeninės kompetencijos ir atvirkščia pamoka
 
Mokytojų pasisakymai (po 15 min.):
 
Anna Jankelevič, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Audiovizualinės medžiagos panaudojimas kalbų mokyme
 
Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokykla, Informacinių technologijų įgalinti kalbinių gebėjimų ugdymo projektai
 
Eglė Strašinskaitė, Garliavos Jonučių progimnazija,  Įrankiai nuotoliniam vertinimui
                 
Vitalija Kazlauskienė, Vilniaus universitetas, Instagram progresija kalbų mokyme
 
 
PERTRAUKA
 
14:00 - 16:15
Dr. Aina Būdvytytė (BP atnaujinimo grupė) Tarpdalykinis integravimas mokant užsienio kalbų
 
Mokytojų pasisakymai (po 15 min):
 

Lina Šapkauskienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Patirtis dirbant nuotolyje: vokiečių kalbos ir dalykų integracijos galimybės naudojant skaitmeninę medžiagą

Dr. Vita Valiukienė, VU Filologijos fakultetas, Istorijos žinių integravimas prancūzų kalbos mokyme taikant simuliacijos metodą

Jurgita Valentukonienė, Kauno Juozo Grušo menų gimnazija, Vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų integracija neformaliame ugdyme

Saulius Skučas, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Į pagalbą lituanistui: integruotas lietuvių kalbos ir anglų kalbos kursas 9-10 klasėse

Rasa Raudienė, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, Integruotas istorijos ir anglų kalbos mokymas

Dr.Oksana Smirnova, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Lietuvos kultūros ir aktualijų integravimas į prancūzų kalbos pamokas

Marytė Puzaitė, Vilniaus Gabijos gimnazija, Lietuvos kultūros, istorijos, geografijos integravimas rusų (užsienio) kalbos pamokose ir popamokinėse veiklose

 

16:15 - 16:30 APIBENDRINIMAS
 
Spalio 24 d. vyks ASOCIACIJŲ SUSIRINKIMAI
Daugiau informacijos rasite asociacijų svetainėse:
LR(U)KMA www.lrukma.lt
LDV www.ldv.lt  
 
 
 
Renginio dalyviai gaus Vilniaus universiteto pažymėjimus.
 
KONFERENCIJOS MOKESTIS
Asociacijų nariams (2020 m.) – 5 EUR / ne nariams – 10 EUR.
Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 5 EUR.
Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis - nacionalinė konferencija.
Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga ir pažymėjimas.
Adresas pasiteirauti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

 

Esame virtualios anglų kalbos mokyklos specialistai, turime didelę patirtį nuotoliniame mokyme. Norime pasidalinti patirtimi su tais, kurie šiuo metu ketina rengti užduotis savo mokiniams. Jei norėtumėte pasikonsultuoti, mielai atsakysime į jūsų klausimus.
Virtualios anglų kalbos mokyklos komanda