Online Training for Teachers “Plurilingual learning environment at school: sharing the US practice” November 11 – December 9, 2022. Lecturer: Heather Gaddis

As society becomes more linguistically, racially, socially and culturally diverse, it is necessary for schools, particularly language teachers, to take steps to make their classrooms more inclusive so that their students feel included and involved in their own education. Plurilingual education makes use of strategies that facilitate the inclusion of all aspects of students´ identities….

XXI amžiaus gebėjimai: ar tai tik nauja mada?

Šis internetinis seminaras skirtas LAKMA ir kitų kalbų mokytojų asociacijų nariams. Norėtume pakviesti visus bendrai diskusijai apie naujovių vietą mokymo procese, mokymo(si) turinį, metodus ir būdus, o tuo pačiu ir priminti apie spalio mėn. vyksiančią mūsų bendrą konferenciją, organizuojamą kartu su prancūzų, rusų, vokiečių kalbos mokytojų asociacijomis ir Vilniaus universitetu. XXI AMŽIAUS GEBĖJIMAI: AR TAI TIK…