XXI amžiaus gebėjimai: ar tai tik nauja mada?

Šis internetinis seminaras skirtas LAKMA ir kitų kalbų mokytojų asociacijų nariams. Norėtume pakviesti visus bendrai diskusijai apie naujovių vietą mokymo procese, mokymo(si) turinį, metodus ir būdus, o tuo pačiu ir priminti apie spalio mėn. vyksiančią mūsų bendrą konferenciją, organizuojamą kartu su prancūzų, rusų, vokiečių kalbos mokytojų asociacijomis ir Vilniaus universitetu. XXI AMŽIAUS GEBĖJIMAI: AR TAI TIK…