Loreta Andziulienė
Jurgita Bertulienė
Birutė Buinevičienė
Nida Burneikaitė
Dr. Robin Gingerich
Dr. Rita Juknevičienė
Elmyra Jurkšaitienė
Romulada Liutkuvienė
Rasa Midverienė
Dr. Eglė Petronienė (Chair)
Vitalija Pliakuvienė
Andžej Račkovski
Staselė Riškienė
Dr. Linas Selmistraitis
Kristina Urbonienė
Loreta Zavadskienė

 

PARTNER ASSOCIATIONS

PARTNER SCHOOLS