Online Training for Teachers “Plurilingual learning environment at school: sharing the US practice” November 11 – December 9, 2022. Lecturer: Heather Gaddis

As society becomes more linguistically, racially, socially and culturally diverse, it is necessary for schools, particularly language teachers, to take steps to make their classrooms more inclusive so that their students feel included and involved in their own education. Plurilingual education makes use of strategies that facilitate the inclusion of all aspects of students´ identities….

2016 Vilnius Jonas Basanavičius Pre-Gymnasium Students’ Online Newspaper THE VOICE

Looking for something fresh in your everyday’s work?Do you and your students sometimes feel bored with books and exercises?Check us out!We offer you an alternative teaching approach – an interactive students’ newspaper, open for new ideas and creative people.We have various articles, fun games and learning tutorials with Lithuanian students filmed in the classrooms.You can…

AKIM REPORT 2011-2012

Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM) 2011-2012 Laba diena, Išlydėdami visus atostogų ir linkėdami šiltos ir nelietingos vasaros, norime reziumuoti projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)” rėmuose per 2011-2012 mokslo metus nuveiktus darbus, pasidalinti mus pasiekiančiais atgarsiais ir nuotaikomis. · 2011 metų rudenį vienuolikos meno sričių kūrėjai dalyvavo vienos dienos informaciniame seminare „Šiandienos mokykla: formalusis ir…

EU-LLP Leonardo VETPRO “GIFT” (Growing Innovation for Teaching) Enhancing action competences for the professional development of teachers’ trainers” September 2011 – December 2013

GIFT LLP-LdV-VETPRO-11-IT-274 MAX FABIANI, TRIESTE Project Decription (Summary) GIFT aims at promoting the quality of the professional development of teachers, trainers, vocational training staff, guidance counsellors and of all those responsible for education and training; at facilitating the constitution of cooperative partnerships on professional innovative areas; at constructing, producing and sharing good practice, systems and products, in…

Project (II) on Curriculum for Secondary Education June-October 2011

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (VUBP) projektas (II dalis) Š.m. rugsėjo mėn. Projekto vykdymui Asociacijoje įkurta Bendrųjų programų specialių interesų grupė (BP SIG, angl. Curriculum SIG) keturiuose rajonuose (Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Tauragės) organizavo ir pravedė aptarimus, kuriuose dalinosi patirtimi, kaip planavo darbą ir kaip pradėjo dirbti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo programas. Tarptautinėje LAKMA ir IATEFL konferencijoje š.m….

“Modernisation of BA degree and continuous study programmes at Vytautas Magnus University in accordance with the principles of the European Higher Education Area” 1 April 2010 – 31 March 2012

SPRA VDU Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais (santrumpa – SPRA VDU) PROJEKTO PARTNERIAI: Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA Lietuvos dailės istorikų draugija Lietuvos teisininkų draugija Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija VDU pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programos nepakankamai suderintos su Europos…