Danguolė Povilaitienė (NŠA)

Atnaujintos užsienio kalbų bendrosios programos: siekis optimizuoti ugdymo turinį Pranešime bus aptartas pradinio ir pagrindinio ugdymo užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimas šiais aspektais: mokinio kompetencijų ugdymo integravimas; integruojamųjų temų realizavimas; pasiekimų grupavimas ir atranka; mokymosi turinio detalizavimas ir aktualizavimas atsižvelgiant į dabarties realijas ir kalbos vartojimo kontekstus; mokinių pasiekimų vertinimas; I ir II užsienio kalbos…

Asta Ranonytė (NŠA)

Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos Užsienio kalbų pasiekimų vertinimas pastaruosius metus vyksta pagal mokytojų bendruomenei ir mokiniams žinomas procedūras. 2020 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai tik patvirtina, kad mokiniai yra pakankamai gerai pasirengę laikyti esamos struktūros egzaminus. Nuo 2021 m. mokiniams nelieka būtino reikalavimo išlaikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą, kad…

Rita Juknevičienė (VU)

BEKM praplėta ir jos taikymas užsienio kalbų mokyme „Bendrieji Europos kalbų metmenys“ (BEKM) Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, tapo neatsiejama užsienio kalbų ugdymo proceso dalimi. 2020 m. Europos Taryba išleido BEKM papildantį leidinį – „Companion Volume“ (pranc. „Le Volume complémentaire“), kuriame atnaujinami kalbos mokėjimo lygių aprašai ir įvedama nemažai naujovių. Mediacija, daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas,…

Irena Raudienė (ŠMSM)

Ugdymo turinio atnaujinimas: nuo vizijos link įgyvendinimo Ugdymo turinio atnaujinimas yra kompleksinė bendrojo ugdymo reforma, kuri apima mokinių pasiekimų reikalavimų ir pasiekimų lygių aprašų parengimą, pasiekimų vertinimo kaitą numatančių sprendimų įgyvendinimą, mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo skyrių specialistų profesinio tobulėjimo galimybių pasiūlos sukūrimą, mokyklų aprūpinimą moderniomis mokymosi priemonėmis, kompiuterine įranga ir kt. Siekiama, kad atnaujinant turinį…

Emilija Sakadoslskienė (VDU)

Ką visi turėtumėme suprasti apie naujas kompetencijomis grįstas programas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme kompetencija apibrėžiama, kaip “gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma”.  Atnaujinamų  Bendrųjų programų rengėjai siekia visuminio požiūrio: programos privalo  atliepti paties gyvenimo užduotas problemas, klausimus ir rūpesčius. Siekiama parengti  jauną žmogų gyventi demokratinėje visuomenėje, tapti sąmoningu…

Pattamawan Jimarkon Zilli

Dr. Pattamawan Jimarkon ZILLI, Thammasat University, Thailand PRESENTATION Integrating Scientific Skills into Learning Cultures In many societies, values education may be limited within the context of local beliefs and doctrine. However, today’s global citizenship entails a strong awareness of moral, social and cultural understanding and active participation in global issues, a common goal for EFL…

Marija Vėžienė

Marija VĖŽIENĖ, Kaunas University of Technology, Lithuania PRESENTATION Promoting tolerance and acceptance of diverse students in higher education The purpose of the presentation is to promote tolerance and acceptance of diverse students in higher education. The objectives of the presentation are: to describe the most frequent problems which occur in higher education for diverse students…

Kristina Urbonienė

Kristina URBONIENĖ, Šiauliai Didždvaris Gymnasium, Lithuania WORKSHOP Start Strong: Career development through learning values In this workshop I will share my experience of coordinating the international project “Start Strong 3+3”. The project is intended for youth and educators and promotes career development, entrepreneurship and relationship building. It helps people develop skills and characteristics necessary for…

Ksenija Ševcova

Ksenija ŠEVCOVA, LCC International University, Lithuania PRESENTATION Students’ Beliefs: Reducing academic dishonesty This presentation is a summary of a study using the Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1985) which was designed to give highly accurate predictions of people’s actions in various contexts. I analysed behavioural, control, and normative beliefs of students at LCC International University….

Saulius Skučas

Saulius SKUČAS, Kaunas Jonas Jablonskis High School PRESENTATION Research Project as a Means of Instilling Values in Learners This year 9th grade students of Kaunas Jonas Jablonskis High School are working on a research project which is aimed at exploring Kaunas as a city of many faiths. Students research and discover how many different religious…