VU Filologijos fakulteto ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijų nacionalinė konferencija

Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

Data: 2020 m. spalio mėn. 23-24 d.

PROGRAMA

Spalio 23 d. PRANEŠIMAI (norėdami perskaityti pranešimo tezes, paspauskite ant pavadinimo)

09:00 ATIDARYMAS

09:10 – 11:30

PERTRAUKA

12:00 – 13:30
Beata Valungevičienė (BP atnaujinimo grupė) Skaitmeninės kompetencijos ir atvirkščia pamoka
Mokytojų pasisakymai (po 15 min.):
Anna Jankelevič, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Audiovizualinės medžiagos panaudojimas kalbų mokyme
Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokykla, Informacinių technologijų įgalinti kalbinių gebėjimų ugdymo projektai
Eglė Strašinskaitė, Garliavos Jonučių progimnazija, Įrankiai nuotoliniam vertinimui
Vitalija Kazlauskienė, Vilniaus universitetas, Instagram progresija kalbų mokyme

PERTRAUKA

14:00 – 16:15
Dr. Aina Būdvytytė (BP atnaujinimo grupė) Tarpdalykinis integravimas mokant užsienio kalbų
Mokytojų pasisakymai (po 15 min):
Lina Šapkauskienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Patirtis dirbant nuotolyje: vokiečių kalbos ir dalykų integracijos galimybės naudojant skaitmeninę medžiagą
Dr. Vita Valiukienė, VU Filologijos fakultetas, Istorijos žinių integravimas prancūzų kalbos mokyme taikant simuliacijos metodą
Jurgita Valentukonienė, Kauno Juozo Grušo menų gimnazija, Vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų integracija neformaliame ugdyme
Saulius Skučas, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Į pagalbą lituanistui: integruotas lietuvių kalbos ir anglų kalbos kursas 9-10 klasėse
Rasa Raudienė, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, Integruotas istorijos ir anglų kalbos mokymas
Dr.Oksana Smirnova, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Lietuvos kultūros ir aktualijų integravimas į prancūzų kalbos pamokas
Marytė Puzaitė, Vilniaus Gabijos gimnazija, Lietuvos kultūros, istorijos, geografijos integravimas rusų (užsienio) kalbos pamokose ir popamokinėse veiklose

16:15 – 16:30 APIBENDRINIMAS

Spalio 24 d. vyksta ASOCIACIJŲ SUSIRINKIMAI
Daugiau informacijos rasite asociacijų svetainėse:
LAKMA www.lakmaonline.lt
ALPF http://alpf-lituanie.org
LR(U)KMA www.lrukma.lt
LDV www.ldv.lt

PLENARINIŲ PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS

CAITLIN NETTLETON. Assistant Public Affairs OffIcer,  US Embassy Lithuania. Staying Connected to the U.S. Embassy During a Global Pandemic. The global pandemic has not changed U.S. Embassy Vilnius’ priority to promote English language learning in Lithuania.  Caitlin’s talk will provide an update on the current status of U.S. Embassy outreach in Lithuania, and discuss the various ways that English language teachers and students can stay connected virtually to the U.S. Embassy during these challenging times. 

KELLI ODHUU, Regional English Language Officer. Welcome and News from the Regional English Language Officer.  Kelli Odhuu is the Regional English Language Officer. Based in Tallinn, she covers English language programs in Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Greenland, Poland, and Russia. Her presentation will focus on professional development opportunities that English teachers can take advantage of and also her latest project on Facebook Live, including a weekly series on Media Literacy and Democracy.

Una RYAN, Second Secretory, British Embassy Vilnius. I have been at the British Embassy Vilnius for over three years, working across a range of foreign policy issues. I work alongside a team of colleagues from the UK Government, who look at the many different aspects of our work with Lithuania, from science, economics and foreign policy, through to organized crime and defence. Our team share our experience and expertise to identify opportunities to work closely with the Lithuanian Government and people, supporting our mutual interests.

ONA MARIJA VYŠNIAUSKAITĖ, Britų tarybos (BT) Lietuvoje direktorė. BT Lietuvoje – platus veiklų spektras. Britų taryba Lietuvoje veikia nuo 1992 m. Per ilgametę veiklą BT Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų tobulinti anglų k. mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srityje bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp JK ir Lietuvos. BT taip pat administruoja tarptautinį IELTS egzaminą. Pastarojo laikotarpio BT įgyvendinamų projektų spektras labai platus. Į veiklas įtraukiami rajonų moksleiviai, mokytojai, neformaliojo ugdymo pedagogai. Pranešime bus pristatoma, kas įgyvendinama šiuo metu ir ką numatyta įgyvendinti ateityje.

VIOLETA LIUDVINOVIČIENĖ. Regiono pardavimų vadovė, Knygynas Krisostomus. Atverkime klasių duris į pasaulį  – leidyklos National Geographic Learning sprendimai anglų kalbos ugdyme. Kviečiame susipažinti su anglų kalbos mokymo priemonėmis, besiremiančiomis atviros, kritiškos mąstysenos ir raiškios kalbos metodiniais principais, XXI amžiaus įgūdžių, skaitmeniniu ir vaizdinu raštingumu. Mokomosios priemonės apima ikimokyklinį, pradinį, vidurinį ir suaugusiųjų  ugdymą, o jų turinys kuriamas globalaus švietimo koncepcijos pagrindu: suvokti mus supantį pasaulį, pažinti kitas kultūras ir įkvėpti mokinius aktualiu ir maloniu turiniu.

IGNAS ŽILINSKAS, Segmentų vadovas UAB ŠVIESA, Edukacinių sprendimų skyrius. Laimingas mokytojas – motyvuotas mokinys. Kiekvienam mokytojui būti patenkintu savo darbu – didžiulė vertybė. Tai leidžia ne tik mėgautis darbu, bet ir užtikrinti pozityvų klasės mikroklimatą ir motyvuoti mokinius. „Šviesa“ leidykla, tęsdama bendradarbiavimą su Macmillan leidykla, siekia suteikti mokytojams šiuolaikišką mokomąją medžiagą, kuri motyvuotų mokinius siekti geresnių akademinių rezultatų bei lavintų bendruosius gebėjimus. Pranešimo metu bus pristatomos priemonės ir naudos, kurias teikia šios leidyklos.

ŽIVILĖ LAZAUSKIENĖ, ASSIST programa. Neeiliniai metai moksleivių mainams: ASSIST naujienos.  Net ir daugybė 2020 m. iššūkių neatbaidė ASSIST stipendininkų iš 18 pasaulio šalių, tarp kurių ir 5 moksleiviai iš Lietuvos, nuo noro studijuoti JAV mokyklose. ASSIST organizacija tęsia savo misiją suburti ateities lyderius ir sudaryti jiems galimybes mokytis drauge bei vieniems iš kitų. Atrankos procese laukia keletas naujovių, įskaitant Duolingo anglų kalbos testą, kurio rezultatai pripažįstami ne tik mokyklų, bet ir daugybės universitetų visame pasaulyje. Pranešime bus pateikta informacija apie konkursą bei kitas ASSIST naujienas.

https://bit.ly/3dFAhYq
Renginio dalyviai gaus Vilniaus universiteto pažymėjimus.

Asociacijų nariams (2020 m.) – 5 EUR / ne nariams – 10 EUR.
Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 5 EUR.
Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis – nacionalinė konferencija.
Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga ir pažymėjimas.
Adresas pasiteirauti: admin@lakmaonline.lt